TOZ pomaga bezbronnym zwierzętom, teraz my pomożemy im

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie niesie różnoraką pomoc bezbronnym zwierzętom. Jednak żeby mogli skutecznie działać, sami również potrzebują solidnego wsparcia. 

TOZ prowadzi wszechstronną działalność, od interwencji w przypadku krzywdzenia zwierząt, przez prowadzenie lecznicy i schroniska dla zwierzaków poszukujących nowego domu. Jeśli tylko widzimy, że właściciel nieodpowiednio traktuje swoje zwierzęta, oprócz służb porządkowych, możemy powiadomić również TOZ. Od pewnego czasu wolontariuszami towarzystwa zostali jeżowi opiekunowie, którzy pomagają poszkodowanym jeżom w powrocie do zdrowia i do natury. TOZ niesie również pomoc kotom wolno żyjącym, które według prawa nie są uznawane jako bezdomne, lecz zwierzęta dzikie będące częścią ekosystemu. 

Żeby móc sprawnie funkcjonować TOZ potrzebuje pomocy, której może udzielić każdy z nas. Nie musisz zostać wolontariuszem, żeby też pomagać bezbronnym zwierzętom. Możemy udzielić wsparcia rzeczowego lub zwyczajnie w postaci darowizny, a to tylko część dostępnych możliwości. 

W bezcenną pomoc postanowiliśmy się włączyć również my, dlatego podczas sobotniego meczu z Orłem Wałcz odbędzie się festyn, podczas którego będzie można wesprzeć TOZ.